Projekt KK - Jsme tu pro vás

Projekt financovaný na základě schválení žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost, v prioritní ose OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní sily.
Registrační číslo:
CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004781
Způsobilé výdaje:
3 437 756,00 Kč
Doba realizace projektu:
1. října 2017 až 30. září 2019
Popis a cíl projektu:
Hlavním cílem projektu je vytvoření trvale udržitelného systému podnikového vzdělávání pro všechny stávající zaměstnance a zaměstnance partnerské společnosti. Na základě realizace projektu dojde ke zdokonalení znalostí, dovedností a návyků zaměstnanců, které povedou ke zvýšení a udržení jejich kvalifikace.

Aktivity projektu

Top